Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2020 13:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.4210.20.2020.KKn z dnia 29.01.2020r.

dotyczy udzielenia PZDW w Rzeszowie kolejnego obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Marciszewskiego w km 1+180 z powierzchni utwardzonych drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa od km 8+388 do km 8+680 w miejscowości Buków i Trześniów gm. Haczów oraz do urządzenia wodnego tj. rowów przydrożnych z utwardzonej powierzchni drogi wojewódzkiej nr 887 w miejscowości Trześniów gm. Haczów w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie