Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 sierpnia 2019 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.367.2019.MKr z dnia 19.08.2019r.

w sprawie udzielenia Gminie Haczów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku "bez nazwy" przewodów w rurociągach osłonowych na działce nr ewid. 399 obręb Jasionów, gm. Haczów, pow. Brzozowski.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie