Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2016 07:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.113.2016.DR z dnia 09.09.2016 r.

dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu kanalizacji sanitarnej przez wody płynące rzeki Morwawa w km 2+188 i 3+950 w m. Haczów oraz przez wody płynące potoku Kompacha w km 0+285 i 0+457,7 w m. Haczów oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Morwawa, dla planowanej inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Haczowie"

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie