Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2016 16:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 01.09.2016 r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Haczów o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego w rurach ochronnych przez wody płynące na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok w związku z planowaną inwestycją pn.:" Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów na działkach gruntowych nr: 2384/107,2384/109,2369/4,2348,2339,2356,2357/1,2358,2355,2354,2353,2352,2351,2350,2342,

2340,2325,2324,2323,2220,2215 i 2224/1", gm. Haczów, pow. Brzozowski, woj. podkarpackie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie