Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 maja 2016 07:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 z dnia 05.05.2016 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie