Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 marca 2016 10:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.4 z dnia 11.03.2016 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie