Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2019 08:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 17 października 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent do spraw obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) i § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Haczów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 kwietnia 2016 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent do spraw obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Haczów, w następującym składzie:

  1. Pani Anna Musiał - Przewodniczący Komisji
  2. Pan Piotr Sabat - Zastępca przewodniczącego Komisji
  3. Pani Stanisława Stepek - członek Komisji
  4. Pani Małgorzata Nowicka - członek Komisji.

§ 2.

Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z przyjętym Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Haczów, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 kwietnia 2016 r.

§ 3.

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy określone w § 1.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie