Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 grudnia 2018 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Haczów

OA.120.9.2018


Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Haczów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 kwietnia 2016 r.

zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze - kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Haczów, w następującym składzie:

1. Pan Piotr Sabat - Przewodniczący Komisji

2. Pani Olga Bodaszewska - członek Komisji

3. Pani Anna Musiał - członek Komisji

§ 2.

Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z przyjętym Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Haczów, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 kwietnia 2016 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie