Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2019 15:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołać następujące osoby na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

  1. Pani Katarzyna Szmyd - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Haczowie
  2. Pani Krzysztof Błaż - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Haczowie
  3. Pani Aneta Michalik - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Trześniowie
  4. Pani Justyna Biesiada - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Bukowie
  5. Pani Monika Filak - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Jasionowie
  6. Pani Ewa Adam - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 we Wzdowie
  7. Pani Barbara Pojnar - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Malinówce
  8. Pani Magdalena Wojtoń - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Jabłonicy Polskiej


§ 2.

Szczegółowy zakres zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie