Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 sierpnia 2019 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Haczów do sporządzania aktów pełnomocnictw w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Działając na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn.zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Jolantę Ilko – pracownika Urzędu Gminy Haczów do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie