Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

28 sierpnia 2019 14:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki na terenie Gminy Haczów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Działając na podstawie § 6 pkt 3 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołać Pana Dominika Kaszuba na koordynatora gminnego obsługi ds. informatyki na terenie Gminy Haczów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


§ 2.

Szczegółowy zakres zadań koordynatora gminnego ds. informatyki określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

28 sierpnia 2019 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki na terenie Gminy Haczów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Działając na podstawie § 6 pkt 3 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołać Pana Dominika Kaszuba na koordynatora gminnego obsługi ds. informatyki na terenie Gminy Haczów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


§ 2.

Szczegółowy zakres zadań koordynatora gminnego ds. informatyki określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie