Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 sierpnia 2019 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 sierpnia 2019 r

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam poniżej następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych:

Lp.

Miejscowość

Wyznaczone miejsce

1.

Haczów

tablica ogłoszeń przy Remizie OSP

2.

Trześniów

tablica ogłoszeń przy Kościele Parafialnym

3.

Buków

tablica ogłoszeń przy Remizie OSP

4.

Jasionów

tablica ogłoszeń przy sali Domu Ludowego

5.

Wzdów

tablica ogłoszeń przy Kościele Parafialnym

6.

Malinówka

tablica ogłoszeń przy budynku sklepu „Delikatesy Centrum”

7.

Jabłonica Polska

tablica ogłoszeń na przystanku PKS

§ 2.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

§ 3.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4.

Zgodnie z treścią art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy plakaty wyborcze mogą być umieszczane także na innych obiektach – wyłącznie po uzyskaniu zgody ich właścicieli lub zarządców.

§ 5.

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Haczów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie