Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2019 08:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Haczów oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869), Wójt Gminy Haczów zarządza, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o:

1) Wykonaniu budżetu Gminy Haczów oraz deficyt/nadwyżka za II kwartał 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych, o których mowa w art. 60, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie