Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 13:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 19 marca 2019r.

w sprawie powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

Na podstawie § 18 ust. 3 statutów sołectw przyjętych uchwałami Nr XXVI/158/2016 – Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska


zarządzam, co następuje:


§ 1.


Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów, zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.:


1.Obwodowa Komisja Wyborcza w Haczowie - Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich:

1.Błaż Jolanta

- zam. Haczów

2.Cynkar Józef

- zam. Haczów

3.Konieczna Maria

- zam. Haczów

4.Parysz Edyta

- osoba wskazana przez Wójta Gminy.

2.Obwodowa Komisja Wyborcza we Wzdowie - Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich:

1. Śmietana Piotr

- zam. Wzdów

2. Marański Feliks

- zam. Wzdów

3. Wojtoń Magdalena

- osoba wskazana przez Wójta Gminy.


3.Obwodowa Komisja Wyborcza w Malinówce - Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich:

1. Kielar Grażyna

- zam. Malinówka

2. Kielar Marian

- zam. Malinówka

3. Szul Alfred

- zam. Malinówka

4. Tasz Piotr

- zam. Malinówka

5. Barbara Pojnar

- osoba wskazana przez Wójta Gminy.


4.Obwodowa Komisja Wyborcza w Jabłonicy Polskiej - Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich:

1. Matusz Marta

- zam. Jabłonica Polska

2. Dziuba Adam

- zam. Jabłonica Polska

3. Inglot Józef

- zam. Jabłonica Polska

4. Stapiński Tadeusz

- zam. Jabłonica Polska

5. Szmyd Katarzyna

- osoba wskazana przez Wójta Gminy


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie