Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

14 lutego 2019 10:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2018, poz. 994) oraz art. 2 pkt. 3, art. 7 pkt 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatrudnia się Pana Łukasza Wulwa na stanowisku Kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie na czas określony od dnia 1 luty 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

2. Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie jest pracodawcą dla jego kierownika, a czynności z zakresu prawa pracy, w tym nawiązanie stosunku pracy i ustalenie wynagrodzenia, dokonuje Wójt za wyżej wymienioną jednostkę.

§ 2.

Warunki miesięcznego wynagrodzenia Kierownika ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 3.

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 1 luty 2019 r.

Pliki do pobrania

 

14 lutego 2019 10:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2018, poz. 994) oraz art. 2 pkt. 3, art. 7 pkt 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatrudnia się Pana Łukasza Wulwa na stanowisku Kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie na czas określony od dnia 1 luty 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

2. Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie jest pracodawcą dla jego kierownika, a czynności z zakresu prawa pracy, w tym nawiązanie stosunku pracy i ustalenie wynagrodzenia, dokonuje Wójt za wyżej wymienioną jednostkę.

§ 2.

Warunki miesięcznego wynagrodzenia Kierownika ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 3.

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 1 luty 2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie