Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2020 12:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam poniżej następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych:


LpMiejscowośćWyznaczone miejsce
1Haczówtablica ogłoszeń przy Remizie OSP
2Trzesniówtablica ogłoszeń przy Kościele Parafialnym
3Bukówtablica ogłoszeń przy Remizie OSP
4Jasionówtablica ogłoszeń przy sali Domu Ludowego
5Wzdówtablica ogłoszeń przy Kościele Parafialnym
6Malinówkatablica ogłoszeń przy budynku sklepu „Delikatesy Centrum”
7Jabłonica Polskatablica ogłoszeń na przystanku PKS

§2.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

§3.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§4.

Zgodnie z treścią art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy plakaty wyborcze mogą być umieszczane także na innych obiektach - wyłącznie po uzyskaniu zgody ich właścicieli lub zarządców.

§ 5.

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Haczów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie