Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 listopada 2019 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny referent do spraw promocji Gminy w Urzędzie Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) i § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Haczów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 kwietnia 2016 r.

zarządzam co następuje:


§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny referent do spraw promocji Gminy w Urzędzie Gminy Haczów, w następującym składzie:

  1. Pani Anna Musiał– Przewodniczący Komisji
  2. Pan Piotr Sabat – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Pani Stanisława Stepek– członek Komisji
  4. Pani Małgorzata Nowicka - członek Komisji


§ 2

Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z przyjętym Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Haczów, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 kwietnia 2016 r.


§ 3

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy określone w §1.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie