Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2013 10:25 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

36-213 Haczów 573, pokój nr 14, tel. 13 439 10 02 wewn. 26

Tadeusz Szajna - PO Kierownika
Wioletta Gazda - Główny Księgowy
Magdalena Wojtoń - Młodszy referent

Zakład do spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Haczów działa w formie samorządowego zakładu budżetowego jako jednostka organizacyjna Gminy Haczów.

Do podstawowego zakresu działania Zakładu należą sprawy:
  • wodociągów i kanalizacji
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
  • rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • utrzymania i konserwacji urządzeń komunalnych
  • odpłatne wykonywanie usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków
  • zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych
  • inne usługi w zakresie użyteczności publicznej
Telefony kontaktowe
Oczyszczalnia Ścieków - 13 439 14 99
Biuro w UG Haczów - 13 439 10 02 wewn. 26

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie