Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2013 09:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Pokój nr 14, tel 13 439 10 02 wewn. 26

Tadeusz Szajna - PO Kierownika
Wioletta Gazda - Główny Księgowy
Magdalena Wojtoń - Młodszy referent

- prowadzenie ewidencji analitycznej odbiorców usług za zrzut ścieków,
- księgowanie wpłat za ścieki,
- egzekwowanie należności za odprowadzanie ścieków,
- prowadzenie korespondencji w sprawach realizacji zadań zakładu,
- sporządzanie umów z odbiorcami usług,
- inne pomocnicze prace administracyjne.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie