Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 września 2013 13:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Zakład do spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej

Informację udostępniono: 10.09.2013 13:08


Zakład Do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej, pok. nr 15
Szajna Tadeusz - PO Kierownika
Gazda Wioletta - Inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 30
 
Wojtoń Magdalena - Młodszy referent
- prowadzenie ewidencji analitycznej odbiorców usług za zrzut ścieków,
- księgowanie wpłat za ścieki,
- egzekwowanie należności za odprowadzanie ścieków,
- prowadzenie korespondencji w sprawach realizacji zadań zakładu,
- sporządzanie umów z odbiorcami usług,
- inne pomocnicze prace administracyjne.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie