Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2020 10:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Haczów.

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Haczów.

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez Radę Gminy Haczów.

Lp.

Zabytek

Dane wnioskodawcy

Zadanie objęte dotacją

Wysokość przyznanej

dotacji (zł)

Nr uchwały przyznającej dotację

1.

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie

Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie

Remont zabytkowego ołtarza głównego

10 000,00

II/12/2018

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie