Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 14:44 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Procedura i niezbędne dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu,
 • Dowód opłaty skarbowej – jeżeli odpis podlega opłacie skarbowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • Wniosek o wydanie odpisu,

Procedura załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego gdzie miało miejsce zdarzenie (urodzenie, małżeństwo, zgon).

 • Jeżeli akt przechowywany jest w usc gdzie został złożony wniosek dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie, który umożliwia wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 • Jeżeli osoba składa wniosek o wydanie odpisu w usc który nie jest w posiadaniu księgi stanu cywilnego, przeniesienie do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie , który umożliwia wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 • Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć w usc osobiście, drogą pocztową lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy epuap.
 • Wniosku nie można złożyć faksem.

Termin załatwienia sprawy:

 • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli w danym usc posiada księgi stanu cywilnego.
 • Wydanie odpisu w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli usc nie przechowuje księgi stanu cywilnego.

Opłaty za wydane odpisy:

 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • Pełnomocnictwo do odebrania odpisu – 17 zł.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Osoby uprawnione do wydania odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • małżonek,
 • wstępni ( rodzice, dziadkowie,
 • zstępni (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo a aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz.1827 ze zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie