Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 12:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Urząd Stanu Cywilnego


 
 
pokój nr 10
 
Nowicka Małgorzata - kierownik, tel. 13 43 91 002 wewn.25
 
 • odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • sprostowanie oczywistego bˆłędu pisarskiego lub uzupeˆnieniea ktu stanu cywilnego
 • uznanie ojcostwa
 • uznawanie wyroków zagranicznych
 • uzyskanie zaś˜wiadczenia do zawarcia związku maˆżeńskiego za granicą
 • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg USC
 • Zgłˆoszenie urodzenia dziecka
 • Zgłˆoszenie zgonu
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • ślub cywilny
 • ślub konkordatowy
 
 Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie