Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2019 11:04 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 10

Nowicka Małgorzata - kierownik, tel. 13 43 91 002 wewn.25, e-mail: [email protected]
Edyta Parysz - zastępca kierownika, tel. 13 43 91 002 wewn. 25, e-mail: [email protected]

 • odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • sprostowanie oczywistego bˆłędu pisarskiego lub uzupeˆnieniea ktu stanu cywilnego
 • uznanie ojcostwa
 • uznawanie wyroków zagranicznych
 • uzyskanie zaś˜wiadczenia do zawarcia związku maˆżeńskiego za granicą
 • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg USC
 • Zgłˆoszenie urodzenia dziecka
 • Zgłˆoszenie zgonu
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • ślub cywilny
 • ślub konkordatowyBiuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie