Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2013 09:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Udostepnianie aktów prawnych

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Urząd Gminy Haczów udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie  lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 8.


Urząd Gminy prowadzi również  zbiór aktów  prawa miejscowego wraz ze skorowidzem, ustanowionych przez Radę Gminy Haczów. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Urzędu Gminy  Haczów oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 8.

Ponadto - uchwały Rady Gminy Haczów wraz z wyszukiwarką publikowane są na stronie BIP - w zakładce Rada Gminy Haczów

Wydruk, wykonanie kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 50/2013 Wójta Gminy Haczów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia ceny za arkusz wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz kserokopii lub wydruku dokumentów z zakresu udostępniania informacji publicznej.


Pliki do pobrania

  • Zarządzeniu nr 50/2013 Wójta Gminy Haczów 50.pdf 68 kB

    Zarządzeniu nr 50/2013 Wójta Gminy Haczów

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie