Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lutego 2017 08:44 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Udostepnianie aktów prawnych

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Urząd Gminy Haczów udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 8.


Urząd Gminy prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego wraz ze skorowidzem, ustanowionych przez Radę Gminy Haczów. Są one dostępne nieodpłatnie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 8.

Ponadto - uchwały Rady Gminy Haczów wraz z wyszukiwarką publikowane są na stronie BIP - w zakładce Rada Gminy Haczów

Wydruk, wykonanie kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 50/2013 Wójta Gminy Haczów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia ceny za arkusz wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz kserokopii lub wydruku dokumentów z zakresu udostępniania informacji publicznej.


Pliki do pobrania

  • Zarządzeniu nr 50/2013 Wójta Gminy Haczów 50.pdf 68 kB

    Zarządzeniu nr 50/2013 Wójta Gminy Haczów

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie