Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2019 09:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr VIII/6/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Haczów wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie