Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 sierpnia 2019 15:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Haczów

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie