Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 15:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Haczów za 201 8 rok zawierającym:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Haczów,

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Haczów,

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Haczów,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Haczów,

5) informacją dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie