Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

11 stycznia 2019 10:45 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Najnowsza wersja

Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również try bu ich pobierania

Pliki do pobrania

 

10 stycznia 2019 11:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie