Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 stycznia 2020 14:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr 8/17/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Haczów wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie