Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 282

Wyniki wyszukiwania "4" wśród dokumentów z etykietą "ogłoszenie" w okresie od
do :

 1. 18 listopada 2019 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.504.2019.JJ z dnia 14.11.2019r.

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.504.2019.JJ z dnia 14.11.2019r.

  dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia przez wody powierzchniowe płynące cieku Trześniówka, działka nr ewid. 545/2 obręb 0002 Haczów

  przeczytaj całość »

 2. 18 listopada 2019 08:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.503.2019.JJ z dnia 13.11.2019r.

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.503.2019.JJ z dnia 13.11.2019r.

  dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy działki nr ewid 610, obręb 0003 Jabłonica Polska, dz. nr 494, obręb 0002 Iskrzynia, część działek 493/4 obręb 0002 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 listopada 2019 08:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.502.2019.JJ z dnia 13.11.2019r.

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.502.2019.JJ z dnia 13.11.2019r.

  dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia przez wody powierzchniowe płynące cieku Jabłonka, w km 0+040 zlokalizowanego na działce nr ewid. 694, obręb 0003 Jabłonica Polska

  przeczytaj całość »

 4. 28 października 2019 08:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.131.2019.WZ z dnia 2019-10-23

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.131.2019.WZ z dnia 2019-10-23

  dot. decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z (…)

  przeczytaj całość »

 5. 24 października 2019 15:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.130.2019.WZ z dnia 2019-10-22

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.130.2019.WZ z dnia 2019-10-22

  dot. decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce (…)

  przeczytaj całość »

 6. 11 października 2019 11:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 3400/2, 3427/4, 3427/5, 3427 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie