Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2008 11:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowisko do Spraw Obywatelskich

Stanowisko do Spraw Obywatelskich

Informację udostępniono: 22.12.2008 11:32


Obsługa Zespołu Reagowania Kryzysowego, pok. nr 16
Rachwał Krzysztof - Inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 32
Zakres obowiązków
 • Obsługa Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 • Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych i poboru.
 • Prowadzenie kancelarii tajnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.
 • Sprawy związane z obronnością państwa.
 • Nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o imprezach masowych.
Ewidencja ludności i dowody osobiste - pokój nr 9
Owsiak Halina - Inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 24
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowdzenie ewidencji ludności - wydawanie zaświadczeń i przygotowanie decyzji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
 • Sprawdzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów.
Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego:
 • Po wniosek o wydanie dowodu osobistego należy zgłosić się do pokoju nr 10
 • Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. Podpis czarnym długopisem.
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy - pokój nr 10
 • Małoletni składa wniosek w obecności przedstwiciela ustawowego

  Do wniosku należy dołączyć : 
 • dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego (opłata w wysokości 30 zł. wpłacona w kasie Urzędu pokój nr 6 lub na rachunek bankowy Urzędu) oraz:
  1. odpis skrócony aktu urodzenia
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku osób, które wstapiły w związek małżeński.

  Dowód osobisty odbiera się osobiście w pokoju nr 10 po miesiącu od złożenia wniosku. Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się z częscią B formularza, którą otrzymano przy składaniu wniosku oraz z dowodem osobistym (w przypadku osoby, która go już posiadała).

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie