Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 14:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Procedura i niezbędne dokumenty

„Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził”.
(art. 35 ust. 1 prasc)

„Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny” (art. 37 ust. 1 prasc)


Wymagane dokumenty:

  • ważny dowód osobisty lubważny paszport– do wglądu,
  • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  • odpis lub wypis lub uwierzytelniona reprodukcja materiałów archiwalnych – jeżeli sprostowanie czy uzupełnienie ma być dokonane na podstawie tych dokumentów.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za wydanie odpisu zupełnego po dokonaniu sprostowania czy uzupełnienia a. s. c. na wniosek.


Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził akt stanu cywilnego podlegający powyższym czynnościom.

Sprostowania lub uzupełnienia dokonuje się formie czynności materialno-technicznej po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie- po złożeniu kompletnego wniosku.


Dodatkowe informacje:

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Haczów lub na konto UG Haczów:

52 8642 1070 2007 7000 0749 0001

Pliki do pobrania

  • wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego uzupełnienie aktu stanu cywilnego sprostowanie.doc 14 kB

    wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie