Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

22 stycznia 2018 12:43 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skarbnik Gminy

mgr Aneta Majewska - tel. 13 439 10 02 wewn. 34

Zadania Skarbnika Gminy

przygotowanie projektu budżetu Gminy i realizacja budżetu kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej, kontrola działalności finansowej jednostek i zakładów budżetowych planowanie i nadzorowanie inwentaryzacji przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach budżetu kierowanie pracą referatu Finansów i Budżetu.

 

9 kwietnia 2009 10:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skarbnik Gminy

Informację udostępniono: 09.04.2009 10:35


Skarbnik Gminy
mgr Aneta Majewska

Zadania Skarbnika Gminy
przygotowanie projektu budżetu Gminy i realizacja budżetu kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej kontrola działalności finansowej jednostek i zakładów budżetowych planowanie i nadzorowanie inwentaryzacji przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach budżetu kierowanie pracą referatu Finansów i Budżetu

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie