Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

22 stycznia 2018 12:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Sekretarz Gminy

mgr Anna Musiał - tel. 13 439 10 02 wewn. 15

Zadania Sekretarza Gminy

 • Organizowanie pracy urzędu
 • opracowanie zakresów czynności dla pracowników,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma,
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
 • kierowanie pracowników na kursy i szkolenia,
 • sporządzanie testamentów,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy,
 • nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 

4 grudnia 2013 11:45 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Sekretarz Gminy

mgr Anna Musiał

Zadania Sekretarza Gminy

 • Organizowanie pracy urzędu
 • opracowanie zakresów czynności dla pracowników,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma,
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
 • kierowanie pracowników na kursy i szkolenia,
 • sporządzanie testamentów,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy,
 • nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie