Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

22 stycznia 2018 12:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Sekretarz Gminy

mgr Anna Musiał - tel. 13 439 10 02 wewn. 15

Zadania Sekretarza Gminy

  • Organizowanie pracy urzędu
  • opracowanie zakresów czynności dla pracowników,
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  • dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma,
  • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
  • kierowanie pracowników na kursy i szkolenia,
  • sporządzanie testamentów,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy,
  • nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 

12 marca 2012 16:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Sekretarz Gminy

Informację udostępniono: 12.03.2012 16:02


Sekretarz Gminy
mgr Anna Musiał

Zadania Sekretarza Gminy
organizowanie pracy urzędu opracowanie zakresów czynności dla pracowników prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt kierowanie pracowników na kursy i szkolenia sporządzanie testamentów prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie