Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 10:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Sekretarz Gminy


Informację udostępniono: 12.03.2012 16:02


 
 
Sekretarz Gminy
 
mgr Anna Musiał

 
 
Zadania Sekretarza Gminy
 

Organizowanie pracy urzędu opracowanie zakresów czynności dla pracowników prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt kierowanie pracowników na kursy i szkolenia sporządzanie testamentów prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie