Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2018 12:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sekretarz Gminy

mgr Anna Musiał - tel. 13 439 10 02 wewn. 15

Zadania Sekretarza Gminy

  • Organizowanie pracy urzędu
  • opracowanie zakresów czynności dla pracowników,
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  • dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma,
  • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
  • kierowanie pracowników na kursy i szkolenia,
  • sporządzanie testamentów,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy,
  • nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie