Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 czerwca 2019 10:35 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Raport o stanie Gminy Haczów za 2018 rok

Szanowni Państwo! W bieżącym roku po raz pierwszy organy wykonawcze gmin mają obowiązek przedstawienia radzie gminy raportu o stanie danej jednostki samorządowej.

Nowy obowiązek nałożyła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa co roku do 31 maja Wójt musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności: realizację polityk, programów strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.


Raport ma charakter publiczny. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos nad raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy.Mam nadzieję, że informacje zawarte w Raporcie posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminy, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.


Wójt Gminy

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie