Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 13:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Procedura oraz niezbędne dokumenty

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego wybrany przez wnioskodawcę

Dokumenty wymagane :

  1. Ważny dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu.
  2. Wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  3. dowód zapłaty opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega wpisanie wzmianki o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11 zł.

Opłaty należy dokonać:

- na konto UG Haczów : 52 8642 1070 2007 7000 0749 0001

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Haczów

- lub w kasie UG Haczów.

Ważne informacje:

  1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.
  2. Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej.
  3. Oświadczenie powyższe złożone może być -w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie