Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2018 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zatrudnieniu opiekuna osób starszych/ przewlekle chorych

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w sprawie zatrudnienia opiekuna osób starszych/przewlekle chorych

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W HACZOWIE

poszukuje osób do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osób starszych/przewlekle chorych.


Miejsce pracy: Teren Gminy Haczów- w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych
Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów)1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej/przewlekle chorej,
 5. wykształcenie minimum zawodowe.

2.Wymagania dodatkowe:

a.samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

b.umiejętność dobrej organizacji pracy,

c.pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej,

d.lojalność i umiejętność pracy w zespole,

e.umiejętność organizacji pracy w domu chorego,

f.umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),

g.umiejętność skutecznego komunikowania się,

h.wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,

i.cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,

j.mile widziane kandydatury z terenu gminy Haczów,

k.mile widziane prawo jazdy kat. B,

l.mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,

m.otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków.


3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
 2. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 3. czynności opiekuńcze,
 4. czynności gospodarcze,
 5. umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
 6. pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.


4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie do 20.02.2018 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie, tel. 13 43 91 002 wew. 28.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Stanisława Stepek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie