Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 listopada 2016 11:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.) Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie:


„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2017 rok”


Do dnia 30.11.2016 roku można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr 13-43-91-696.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie