Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 listopada 2019 15:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie

zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

Haczów, dnia 31 października 2019 r.


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Haczów ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli:

  • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2019 roku wynosi 9.368,39 zł,
  • zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 177.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie