Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2019 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oferta pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE

poszukuje osób do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osób starszych/przewlekle chorych.


Miejsce pracy: Teren Gminy Haczów- w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych
Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów)1. Wymagania niezbędne

1.obywatelstwo polskie,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej/przewlekle chorej,

5.wykształcenie minimum zawodowe,

6.prawo jazdy kat. B,


2.Wymagania dodatkowe:

a.samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

b.umiejętność dobrej organizacji pracy,

c.pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej,

d.lojalność i umiejętność pracy w zespole,

e.umiejętność organizacji pracy w domu chorego,

f.umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),

g.umiejętność skutecznego komunikowania się,

h.wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,

i.cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,

j.mile widziane kandydatury z terenu gminy Haczów,

k.mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,

l.otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków.


3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

1.pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,

2.czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

3.czynności opiekuńcze,

4.czynności gospodarcze,

5.umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,

6.pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,

7.prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.


4. Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV),

2.list motywacyjny,

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopie świadectw pracy,

5.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8.oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,

9.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie do 04.02.2019 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie, tel. 13 43 91 002 wew. 28.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie