Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 stycznia 2020 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Odpowiedzi do wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

Wójt Gminy Haczów

IIG.271.1.1.2020

Haczów, dnia 13.01.2020 r.

Wykonawcy – Wszyscy


Działając na podstawie art. 38 ust 2ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 1843) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

1.Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienia pkt III 1. Zamawiający opisuje worki z prostymi zgrzewami (bez zakładek) z wpuszczoną do worka taśmą (po obwodzie).
Czy Zamawiający określa w ten sposób worki z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ze zgrzewami bocznymi bez zgrzewu dennego.
Odpowiedź.Tak

2.Pytanie: Technologia powszechnie używana przez producentów tego typu worków pozwala na konfekcję w formie zrolowanej z perforacją po długości worka lub bez perforacji (worki separowane, każdy worek w rolce osobno). Maszyny produkujące tego rodzaju worki działają opcjonalnie, tzn. worki mogą być z perforacją lub bez. Czy Zamawiający może wyjaśnić jakiego typu konfekcji oczekuje (worki w rolkach, z perforacją wzdłużną lub worki w rolkach, separowane, bez perforacji wzdłużnej) ?
Odpowiedź.: Zamawiający nie precyzuje szczegółów i sposobu konfekcji worków, zostawia wykonawcom dowolność w tym zakresie .Ważne jest abyz achować ilości pakietów zgodnie z zapisami SIWZ.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie