Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lutego 2019 15:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Haczów z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych , godzinach otwarcia lokali wyborczych oraz kalendarza wyborczego

Na podstawie Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów
i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

obwieszcza się, co następuje:

I

1.Podaje się do publicznej wiadomości, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów odbędą się
w dniu 31 marca 2019r. (niedziela).

2. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 800 do1800.

3.Wyznaczam następujące siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Lp.

Sołectwo

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:

1

sołectwo Haczów

Szkoła Podstawowa w Haczowie

Haczów 593,36-213 Haczów

2

sołectwo Trześniów

Szkoła Podstawowa w Trześniowie,

Trześniów 107, 36-212 Trześniów

3

sołectwo Buków

Dom Ludowy w Bukowie,

Buków 91,36-212 Trześniów

4

sołectwo Jasionów

Szkoła Podstawowa w Jasionowie,

Jasionów 195,36-211 Jasionów

5

sołectwo Wzdów

Szkoła Podstawowa we Wzdowie,

Wzdów 121, 36-211 Jasionów

6

sołectwo Malinówka

Szkoła Podstawowa w Malinówce,

Malinówka 42, 36-213 Haczów

7

sołectwo Jabłonica Polska

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej,

Jabłonica Polska 178, 36-213 Haczów

II

Ustalam następujący kalendarz wyborczy:

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia 28 lutego 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o terminie

wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz godzinach otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Haczów.

Ogłoszenie kalendarza wyborczego.

do dnia 4 marca 2019r.

Powołanie przez Wójta Gminy Gminnej Komisji Wyborczej

ds. wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Haczowie.

do dnia 6 marca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Haczów

o składzie Gminnej Komisji Wyborczej, miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich.

do dnia 15 marca 2019r.

do godz. 16.00

Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

do dnia 15 marca 2019r.

Zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

do dnia 19 marca 2019r.

Powołanie przez Wójta Gminy Obwodowych Komisji Wyborczych.

do dnia 19 marca 2019r.

Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich

w poszczególnych sołectwach.

do dnia 21 marca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości wyborców zarejestrowanych list kandydatów

na Sołtysów i członków Rad Sołeckich poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy.

do dnia 22 marca 2019r.

Sporządzenie spisów wyborców.

do dnia 31 marca 2019r.

Przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych kart do głosowania,

spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych.

w dniu 31 marzec 2019r.

godz. 8 00 – 18 00

Głosowanie

w dniu 1 kwietnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości protokołów z przeprowadzonych wyborów.

Wójt Gminy

StanisławJakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie