Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2019 09:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Haczów z dnia 15 kwietnia 2019 roku

informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019r. poz. 273) Wójt Gminy Haczów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Haczów od nr 1 do 325

Szkoła Podstawowa w Haczowie

świetlica na parterze, Haczów 593, 36-213 Haczów

2

sołectwo Haczów od nr 326 do 925

Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna,

Haczów 593, 36-213 Haczów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

sołectwo Trześniów

Szkoła Podstawowa w Trześniowie,

Trześniów 107, 36-212 Trześniów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

sołectwo Buków

Dom Ludowy w Bukowie,

Buków 91, 36-212 Trześniów

5

sołectwo Jasionów

Szkoła Podstawowa w Jasionowie,

Jasionów 195, 36-211 Jasionów

6

sołectwo Wzdów

Szkoła Podstawowa we Wzdowie,

Wzdów 121, 36-211 Jasionów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

sołectwo Malinówka

Szkoła Podstawowa w Malinówce,

Malinówka 42, 36-213 Haczów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

sołectwo Jabłonica Polska

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej,

Jabłonica Polska 178, 36-213 Haczów

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krośnie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Haczów najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław JAKIEL

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie