Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2017 20:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.24 z dnia 23.03.2017r.

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Haczowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu Postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie