Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lipca 2016 08:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.133 z dnia 22.07.2016 r.

powiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu, którym uzupełniono co do rozstrzygnięcia decyzję Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.127, ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie